Utrata słuchu (nagła i postępująca) Jak normobaria może Ci pomóc?

utrata sluchu normobaria sluch

Do utraty słuchu dochodzi w wyniku uszkodzenia części narządu słuchowego zwanego ślimakiem. Temat jest o tyle ciekawy, że – jak pisze profesor Daniel Mathieu w podręczniku Handbook on Hyperbaric Medicine z 2006 roku na s. 452 – tylko w 20% przypadków utraty słuchu przyczyna może być zidentyfikowana. W przypadku pozostałych 80%, trudno jest określić jasną przyczynę. A co za tym idzie, trudno jest pomóc takiemu pacjentowi.

Na szczęście tlenoterapia przychodzi z pomocą. „Doskonale wiadomo – pisze profesor Mathieu – że aktywność ślimaka zależy od dostawy energii, która z kolei zależy od metabolizmu tlenu”. Teraz ważna informacja: narząd słuchu pracuje na wysokim wykorzystywaniu tlenu! Jeśli z jakiejś przyczyny dostawa tlenu spadnie, następuje pogorszenie się słuchu.

I rzeczywiście, w badaniach[efn_note]K. Nagahara, K. Fisch, and M. Yagi, Perilymph oxygenation in sudden and progressive sensorineural hearing loss, Acta Otolaryngol. 1983, 96: 57-69.[/efn_note] wykazano, że osoby, u których słuch się pogarsza, mają niższe ciśnienie tlenu w narządzie słuchu. „W związku z tym – pisze dalej profesor Mathieu – zwiększone dostarczanie tlenu można uznać za kluczowy element terapii w przypadku dysfunkcji ucha wewnętrznego”. Większość osób starszych ma zwiększone ryzyko utraty słuchu. Dlatego każdy skorzysta z pobytu w komorze normobarycznej. Osoby z problemami ze słuchem – mogą się spodziewać poprawy. Z kolei osoby, które takiego problemu nie mają, zmniejszą ryzyko jego wystąpienia dzięki korzystaniu z normobarii.


1 K. Nagahara, K. Fisch, and M. Yagi, Perilymph oxygenation in sudden and progressive sensorineural hearing loss, Acta Otolaryngol. 1983, 96: 57-69.

Normobaria

Twój sprawdzony sposób, na zdrowsze życie!